Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Tisdag 2018-02-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-02-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-02-06 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information från Socialdepartementet
Statssekreterarna Madeleine Harby Samuelsson och Agneta Karlsson informerar om det inkommande bulgariska ordförandeskapets prioriteringar samt ger en återrapport från EPSCO 7-8 dec. 2017.

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Agneta Karlsson återrapporterar om arbetet med ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel.

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:19.

4. Vissa förslag om personlig assistans (SoU17)
Beredning
Prop. 2017/18:78
Föredragande: JLS

5. Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (SoU7)
Beredning
Skr. 2017/18:65 och motion
Föredragande: KD

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 8 februari 2018 kl. 09.30

Bilagor