Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-03-08 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
om propositionen Statlig ersättning till personer som har fått
ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (2017/18:64).

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:22

3. Socialtjänstfrågor (SoU13)
Justering
Motioner
Föredragande: CEP, EH

4. Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (SoU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:64 och motioner
Föredragande: EH

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 13 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor