Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-03-20 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:25.

2. Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (SoU2y)
Justering - yttrande till civilutskottet
Prop. 2017/18:80 och motion
Föredragande: JLS

3. Folkhälsofrågor (SoU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: EH

4. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR, KD

5. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (SoU22)
Beredning
Prop. 2017/18:83 och motioner
Föredragande: AR

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 22 mars 2018 kl. 09.30

Bilagor