Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Torsdag 2018-03-22 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-03-22 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:26.

2. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: HL

3. Vissa ändringar i läkemedelslagen (SoU23)
Beredning
Prop. 2017/18:91
Föredragande: CEP

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 10 april 2018 kl. 11.00

Bilagor