Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-04-10 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
- Återrapport från EPSCO den 15 mars.
- Kommissionens förslag om en europeisk arbetsmyndighet och tillgång till socialt skydd och övervakning av genomförandet av den sociala pelaren.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och ändring av direktiv 2011/24/EU, KOM(2018) 51.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:27

4. Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SoU38)
Beredning
Prop. 2017/18:171
Föredragande: EH

5. Modernare adoptionsregler
Fråga om yttrande till civilutskottet
Prop. 2017/18:121 och motioner
Föredragande: CEP

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 12 april 2018 kl. 09.30

Bilagor