Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-04-12 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-04-12 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:28.

2. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU8)
Justering
Motioner
Föredragande: JLS, CS

3. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU21)
Beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

4. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR, KD

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2017/18:75
Föredragande: CS, JLS

6. Årsboken om EU - verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Fråga om ev. yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2017/18:118 och motion
Föredragande: CS

7. Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
Fråga om ev. yttrande till utbildningsutskottet
Prop. 2017/18:193 och motion
Föredragande: AR

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 17 april 2018 kl. 11.00

Bilagor