Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Torsdag 2017-09-28 kl. 09:30

Torsdag 2017-09-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-09-28 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
Särskilda utredaren Susanne Rolfner Suvanto presenterar utredningens slutbetänkande.

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:2

3. Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet (SoU4)
Justering
Skr. 2016/17:194 och motioner
Föredragande: AR

4. Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1 (SoU3)
Beredning
Prop. 2016/17:197
Föredragande: EH

5. Uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgeten
Beslut om uppföljning
Föredragande: AR, CS

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 10 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor