Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Torsdag 2018-04-19 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-04-19 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Justitiedepartementet
Ang. prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap.
(Även ledamöter från civilutskottet bjuds in till informationen)

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:30.

3. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU16)
Justering
Motioner
Föredragande: HL

4. Vissa ändringar i läkemedelslagen (SoU23)
Justering
Prop. 2017/18:91
Föredragande: CEP

5. Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SoU33)
Justering
Prop. 2017/18:171
Föredragande: EH

6. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU21)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

7. Modernare adoptionsregler (SoU3y)
Yttrande till civilutskottet - beredning
Prop. 2017/18:121 och motioner
Föredragande: CEP

8. Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (SoU4y)
Yttrande till finansutskottet - beredning
Prop. 2017/18:158 och motioner
Föredragande: AR

9. Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (SoU5y)
Yttrande till finansutskottet - beredning
Prop. 2017/18:159 och motioner
Föredragande: KD

10. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (SoU25)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2017/18:186 och motioner.
Föredragande: KD

11. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdag den 24 april 2018 kl. 11.00

Bilagor