Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:31.

2. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AR, KD

3. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (SoU22)
Justering
Prop. 2017/18:83 och motioner
Föredragande: AR

4. Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (SoU29)
Beredning
Prop. 2017/18:196
Föredragande: AR

5. Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem (SoU30)
Beredning
Prop. 2017/18:169 och motioner
Föredragande: EH

6. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU21)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 26 april 2018 kl. 09.30

Bilagor