Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Torsdag 2018-04-26 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-04-26 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:32.

2. Vissa förslag på assistansområdet (SoU34)
Justering
Prop. 2017/18:175 och motion
Föredragande: JLS

3. Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SoU24)
Beredning
Prop. 2017/18:157 och motioner
Föredragande: CEP

4. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre (SoU32)
Beredning
Prop. 2017/18:106 och motion
Föredragande: AR

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 3 maj 2018 kl. 09.30

Bilagor