Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Socialdepartementet informerar om den fortsatta beredningen av förslaget till ny lag om tobak och liknande produkter, prop. 2017/18:156.

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:34.

3. Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (SoU28)
Justering
Prop. 2017/18:138
Föredragande: CEP

4. Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (SoU29)
Justering
Prop. 2017/18:196
Föredragande: AR

5. Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem (SoU30)
Justering
Prop. 2017/18:169 och motioner
Föredragande: EH

6. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre (SoU32)
Justering
Prop. 2017/18:106 och motion
Föredragande: AR

7. Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SoU27)
Beredning
Prop. 2017/18:221 och motion
Föredragande: KD

8. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:99 och motion
Föredragande: AR

9. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:101
Föredragande: AR

10. 2018 års ekonomiska vårproposition - (förslagspunkten 2)
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2017/18:100 och motion
Föredragande: AR

11. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

12. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdag den 17 maj 2018 kl. 09.30

Bilagor