Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-05-17 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från professor Måns Rosén om statistiken kring högspecialiserad vård

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:35.

3. Nationell läkemedelslista (SoU35)
Beredning
Prop. 2017/18:223
Föredragande: CEP

4. Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall (SoU36)
Beredning
Prop. 2017/18:215 och motioner.
Föredragande: EH

5. Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (SoU31)
Beredning
Prop. 2017/18:233
Föredragande: CEP

6. En god och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (SoU26)
Beredning
Prop. 2017/18:249 och motioner.
Föredragande: EH

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 22 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor