Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-05-22 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:36.

2. Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (SoU20)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:155 och motioner
Föredragande: KD

3. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (SoU25)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:186 och motioner.
Föredragande: KD

4. Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SoU27)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:221 och motion.
Föredragande: KD

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 24 maj 2018 kl. 09.30

Bilagor