Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Torsdag 2018-05-24 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-05-24 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Socialdepartementet informerar om den fortsatta beredningen av förslaget till ny lag om tobak och liknande produkter, prop. 2017/18:156.

2. Information från Folkhälsomyndigheten
Presentation av rapporten Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:37.

4. Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SoU24)
Justering
Prop. 2017/18:157 och motioner
Föredragande: CEP

5. Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SoU27)
Justering
Prop. 2017/18:221 och motion
Föredragande: KD

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 29 maj 2018 kl. 11.00

Bilagor