Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådsmötet den 23 oktober.

2. Information om EMA
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerar om förhandlingarna om EMA.

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:3

4. Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1 (SoU3)
Justering
Prop. 2016/17:197
Föredragande: EH

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 17 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor