Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:40 Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Tisdag 2018-06-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:40
Datum och tid: 2018-06-05 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Statsrådet Annika Strandhäll informerar om frågor angående högspecialiserad vård.

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:39.

3. Nationell läkemedelslista (SoU35)
Justering
Prop. 2017/18:223
Föredragande: CEP

4. Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (SoU31)
Justering
Prop. 2017/18:233
Föredragande: CEP

5. Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (SoU20)
Justering
Prop. 2017/18:155 och motioner
Föredragande: KD

6. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (SoU25)
Justering
Prop. 2017/18:186 och motioner
Föredragande: KD

7. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (SoU21)
Beredning och ev. justering
Föredragande: JLS

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 juni 2018 kl. 09.30

Bilagor