Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Tisdag 2017-11-07 kl. 10:00

Tisdag 2017-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-11-07 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Försäkringskassan
Generaldirektör Ann-Marie Begler informerar om assistansersättningen.

2. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:7

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 9 november 2017 kl. 09.30

Bilagor