Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-09 kl. 09:30

Torsdag 2017-11-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2017/18:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9
Datum och tid: 2017-11-09 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från utredningen Framtidens socialtjänst
Särskilda utredaren Margareta Winberg informerar om utredningens arbete om en översyn av socialtjänsten.

2. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson informerar i frågan om LSS.

3. Justering av protokoll
Prot. 2017/18:8

4. Förslag till utskottsinitiativ om direktiv till en utredning om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: JLS

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:1105 av Christina Örnebjär (L) till civilutskottet.
Föredragande: CB

6. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:3193 yrkande 2 av Jan Björklund m.fl. (L) till kulturutskottet.
Föredragande: CB

7. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:1883 yrkande 1 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén. (båda M) till skatteutskottet.
Föredragande: CB

8. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motionerna 2016/17:3079 yrkande 8 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) och 2016/17:3372 yrkande 19 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) till finansutskottet.
Föredragande: CB

9. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motionerna 2017/18:802 yrkande 7 av Rikard Larsson m.fl. (S) och 2017/18:2898 yrkande 3 av Jan Björklund m.fl. (L) till utbildningsutskottet.
Föredragande: CB

10. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motionerna 2017/18:3215 yrkande 13 av Olof Lavesson m.fl. (M) och 2017/18:3217 yrkande 1 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) från civilutskottet.
Föredragande: CB

11. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2017/18:1343 av Edward Riedl (M) från konstitutionsutskottet.
Föredragande: CB

12. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdag den 14 november 2017 kl. 11.00 i Skandiasalen

Bilagor