Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:1 Tisdag 2018-10-02 kl. 11:30

Tisdag 2018-10-02 kl. 11:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:1
Datum och tid: 2018-10-02 11:30
Plats: RÖ 4-50

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Presentationsrunda

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Tid för nästa sammanträde
Prel. torsdag den 11 oktober 2018 kl. 09.30

Bilagor