Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Torsdag 2018-11-29 kl. 09:30

Torsdag 2018-11-29 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-29 09:30
Plats: RÖ 5-30/RÖ 4-50

1. Gemensam information med utrikesutskottet
Rapport om Sveriges arbete med global hälsa inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom ramen för genomförandet av Agenda 2030.
Statssekreterarna Eva Svedling, Utrikesdepartementet och Agneta Karlsson, Socialdepartementet
Lokal: UU:s sessionssal RÖ5-30

2. ca. kl. 10.30 Information från Socialdepartementet
Information om beredningen av ärendet om reglering av alkoglass m.fl. produkter.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet
Lokal: SOU:s sessionssal RÖ4-50

3. Justering av protokoll

4. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 6 december 2018 kl. 10.00

Bilagor