Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Torsdag 2018-12-06 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-06 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3)
Justering
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AR, KD, AE

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

5. Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum
Ev. beslut att sammanträda tisdagen den 18 december kl. 11.00.

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 13 december 2018 kl. 10.00

Bilagor