Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-13 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Information om vilka möjligheter övergångsregeringen har att agera när det gäller frågan om LSS.

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AR, KD, AE

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 18 december 2018 kl. 11.00

Bilagor