Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Tisdag 2018-12-18 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-18 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Agneta Karlsson informerar om frågan om HPV-vaccination för pojkar.

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AR, KD, AE

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdag den 17 januari 2019 kl. 10.00

Bilagor