Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2019-01-22 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg informerar om granskningsrapporten Oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilt boende, RiR 2018:24.

2. Presentation av LSS-utredningen
Särskilda utredaren Gunilla Malmborg presenterar utredningens förslag, SOU 2018:88.

3. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: EÖ

4. Val av ledamöter till riksdagens OECD-nätverk

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 29 januari 2019 kl. 11.00

Bilagor