Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2019-01-29 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Presentation av ESO-rapporter
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) presenterar två ESO-rapporter:

2. Justering av protokoll

3. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: EÖ

4. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Förslag till utskottsinitiativ om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: AR

6. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M) från arbetsmarknadsutskottet.
Föredragande: CB

7. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motionerna 2018/19:297 yrkande 18 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och 2018/19:2227 yrkande 19 av Maj Karlsson m.fl. (V) från socialförsäkringsutskottet.
Föredragande: CB

8. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:530 yrkande 1 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) till kulturutskottet.
Föredragande: CB

9. Kanslimeddelanden

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdag den 5 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor