Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: EÖ

3. Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoU16)
Beredning och justering
Initiativ
Föredragande: AR

4. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 14 februari 2019 kl. 10.00

Bilagor