Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-02-14 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information från Socialdepartementet
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådsmötet den 15 mars i Bryssel.

2. Justering av protokoll

3. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU7)
Justering
Motioner
Föredragande: EÖ

4. Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Äldrefrågor (SoU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: AE

6. Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre (SoU14)
Beredning
Skr. 2018/19:34 och motioner
Föredragande: AE

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 28 februari 2019 kl. 09.00-12.00 (Offentlig utfrågning), därefter tisdag den 5 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor