Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Torsdag 2019-02-28 kl. 09:00

Torsdag 2019-02-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-02-28 09:00
Plats: Andrakammarsalen (RÖ 5-2:a ka.)

Psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik – offentlig utfrågning i socialutskottet om samsjuklighet.

Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00

Bilagor