Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-11 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-11 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2018/19:1.

2. Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre (SoU4)
Beredning
Prop. 2017/18:273 och motion
Föredragande: AR

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 oktober 2018 kl. 09.30

Bilagor