Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-03-12 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
Särskilda utredaren Margareta Winberg informerar om utredningens arbete.

2. Justering av protokoll

3. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD, JLS, TF

4. Frågor om psykisk ohälsa (SoU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: JLS

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:2297 yrkande 4 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) till kulturutskottet.
Föredragande: CB

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 14 mars 2019 kl. 10.00

Bilagor