Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-03-14 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Äldrefrågor (SoU13)
Justering
Motioner
Föredragande: AE

3. Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre (SoU14)
Justering
Skr. 2018/19:34
Föredragande: AE

4. Alkohol-, narkotika,- dopnings- och tobaksfrågor (SoU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Folkhälsofrågor (SoU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR,TF

6. Socialtjänst- och barnfrågor (SoU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: AE,EÖ

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 28 mars 2019 kl. 10.00

Bilagor