Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-03-28 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information om specialistsjuksköterskeutbildningen
Särskilda utredaren Kenth Nauclér presenterar betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).

2. Justering av protokoll

3. Inkomna EU-dokument

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 2 april 2019 kl. 11.00

Bilagor