Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-04-02 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Rättsmedicinalverket
Generaldirektör Lars Werkström presenterar yttrandet till regeringen ang. medicinska åldersbedömningar.

2. Justering av protokoll

3. Socialtjänst- och barnfrågor (SoU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AE,EÖ

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 4 april 2019 kl. 10.00

Bilagor