Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR

3. Folkhälsofrågor (SoU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR,TF

4. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD, JLS, TF

5. Frågor om psykisk ohälsa (SoU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JLS

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 9 april 2019 kl. 11.00

Bilagor