Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Återrapport från EPSCO den 15 mars 2019
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Utkast till rådsslutsatser om antimikrobiell resistens.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

3. EU-information från Socialdepartementet
Aktuella EU-frågor.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

4. Information från Socialdepartementet
Europeiska kommissionens yttrande angående reglering av alkoglass m.fl. produkter.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Socialtjänst- och barnfrågor (SoU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AE,EÖ

7. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD, JLS, TF

8. Frågor om psykisk ohälsa (SoU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JLS

9. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Fråga om ev. yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2018/19:115 och motioner
Föredragande: TF

10. Inkomna EU-dokument

11. Kanslimeddelanden

12. Inkomna skrivelser

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdag den 11 april 2019 kl. 10.00

Bilagor