Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-04-11 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
Särskilda utredaren Anna Nergårdh informerar om utredningens arbete.

2. Justering av protokoll

3. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU10)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

4. Folkhälsofrågor (SoU11)
Justering
Motioner
Föredragande: AR,TF

5. Frågor om psykisk ohälsa (SoU15)
Justering
Motioner
Föredragande: JLS

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 april 2019 kl. 10.00

Bilagor