Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-04-25 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SoU18)
Beredning
Prop. 2018/19:59 och motion
Föredragande: AR

3. Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken (SoU19)
Beredning
Prop. 2018/19:85
Föredragande: JLS

4. Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering (SoU21)
Beredning
Prop. 2018/19:68 och motioner
Föredragande: AE

5. Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel (SoU22)
Beredning
Prop. 2018/19:106
Föredragande: AE

6. Riksdagen skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till KU
Skr. 2018/19:75
Föredragande: TF, KD

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 2 maj 2019 kl. 10.00

Bilagor