Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-05-02 kl. 10:30

Torsdag 2019-05-02 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-05-02 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Generaldirektör Jean-Luc af Geijerstam med medarbetare informerar om två nya rapporter.

2. Justering av protokoll

3. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD, JLS, TF

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 7 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor