Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Torsdag 2018-10-18 kl. 09:30

Torsdag 2018-10-18 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-18 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Agneta Karlsson informerar om propositionen 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter.

2. Justering av protokoll
Prot. 2018/19:2.

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 23 oktober 2018 kl. 11.00

Bilagor