Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-05-09 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)
Justering
Motioner
Föredragande: KD, JLS, TF

3. Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken (SoU19)
Justering
Prop. 2018/19:85
Föredragande: JLS

4. Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering (SoU21)
Justering
Prop. 2018/19:68 och motioner
Föredragande: AE

5. Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel (SoU22)
Justering
Prop. 2018/19:106
Föredragande: AE

6. Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SoU18)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:59 och motion
Föredragande: AR

7. Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer (SoU20)
Beredning
Prop. 2018/19:102
Föredragande: KD

8. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: AR

9. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2018/19:101
Föredragande: AR

10. Kanslimeddelanden

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdag den 14 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor