Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information från Socialdepartementet
Aktuella EU-frågor inför EPSCO-rådsmötet den 13-14 juni 2019.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SoU18)
Justering
Prop. 2018/19:59 och motion
Föredragande: AR

4. Vårändringsbudget för 2019 (SoU1y)
Justering
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: AR

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 28 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor