Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Smer
Statens medicinsk-etiska råd informerar om rapporten Styrmodeller i hälso- och sjukvården - förslag till modell för etisk analys.

2. Information från utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning
Särskilda utredaren Lena Hellberg informerar om utredningens arbete.

3. Justering av protokoll

4. Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer (SoU20)
Justering
Prop. 2018/19:102
Föredragande: KD

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 11 juni 2019 kl. 11.00

Bilagor