Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från den nationella cancersamordnaren Hans Hägglund

2. Information från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)

3. Socialminister Lena Hallengren ger information om hur regeringen arbetar när det gäller frågor om cancervård (kl. 11.25)

4. Justering av protokoll

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdag den 26 september 2019 kl. 10.00

Bilagor