Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-23 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från LSS-utredningen
Särskilda utredaren Gunilla Malmborg informerar om utredningen.

2. Justering av protokoll

3. Förslag till utskottsinitiativ om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: AR

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 oktober 2018 kl. 09.30

Bilagor