Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Torsdag 2018-11-08 kl. 09:30

Torsdag 2018-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-08 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Utredningen om jämlik tandhälsa
Särskilda utredaren Veronica Palm informerar om utredningen Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa.

2. Information från Statens institutionsstyrelse (SiS)
Företrädare från SiS informerar om de problem som enligt mediauppgifter finns på LVM-hem.

3. Justering av protokoll

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
PM
Föredragande: AE

5. Kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till UU
COM(2018) 800
Föredragande: AE

6. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3)
Beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 13 november 2018 kl. 11.00

Bilagor