Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-13 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från riksdagens EU-representant i Bryssel
Info om EU-samordningens uppdrag och bakgrund till EU-representantfunktionen.

2. Justering av protokoll

3. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 (SoU2)
Justering
Skr. 2017/18:277 och motion
Föredragande: AE

4. Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan (SoU6)
Justering
Skr. 2017/18:280 och motion
Föredragande: AE

5. Bastjänstgöring för läkare (SoU5)
Justering
Prop. 2017/18:274 och motioner
Föredragande: KD

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 15 november 2018 kl. 09.30

Bilagor