Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Torsdag 2018-11-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-15 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Socialdepartementet
EU-information inför EPSCO den 6 och 7 december.
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

2. Presentation av riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS)
Information om utvärderings- och forskningsfrågor och RUFS stödfunktion.

3. Presentation av SIP-satsning
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), informerar om den satsning som görs angående s.k. Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre med komplexa vårdbehov.

4. Justering av protokoll

5. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 22 november 2018 kl. 09.30

Bilagor