Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Förslag till beslut om delegation till presidiet

3. Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:156 och motioner
Föredragande: JLS

4. Förslag till utskottsinitiativ om LSS
Fortsatt beredning
Föredragande: AR

5. Kanslimeddelanden

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 29 november 2018 kl. 09.30

Bilagor