Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-09-26 kl. 10:00

Torsdag 2019-09-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-26 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information från Socialdepartementet
Återrapport från EPSCO-möten i juni och juli samt information om aktuella förhandlingar och det finska ordförandeskapets prioriteringar.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen
Förslag till rådsslutsatser om välfärdsekonomi.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

3. Personlig assistans för hjälp med andning (SoU3)
Beredning
Prop. 2018/19:145 och ev. motioner
Föredragande: AR

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

5. Förenklad motionsberedning
Föredragande: CB

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 8 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor