Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information från Socialdepartementet
Återrapport från EPSCO-möten och information om aktuella frågor.
Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet

2. Information om Stramas arbete mot antibiotikaresistens
Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, infektionsläkare och ordf. Nationella Strama

3. Justering av protokoll

4. Äldrefrågor (SoU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: TF

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 3 december 2019 kl. 11.00

Bilagor